ใบไม้ร่วง

สรรพคุณ พลูคาวสมุนไพรพลูคาวหรือผักคาวตอง 

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ เรียกว่า Houttuymia Cordata Thunb
ชื่อท้องถิ่น พลูคาว ผักคาวตอง ผักก้านตอง ผักเข้าตอง พลูแก
สมุนไพรพลูคาว เป็นพืชที่พบในประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 


สมุนไพรคาวตอง   สมุนไพรคาวตอง หรือ พลูคาว    สมุนไพรคาวตอง หรือ พลูคาว           สมุนไพรพลูคาว เป็นพืชที่พบในประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผักพลูคาวที่ใต้ใบจะมีสีแดงอ่อน
จนถึงสีแดงเข้มชาวบ้านในเขตภาคเหนือจะเรียกว่า ผักคาวตอง เพราะต้นและใบจะมีกลิ่นรุนแรงคล้ายคาวปลา ส่วนภาคกลางจะเรียกว่า
ผักพลูคาว นิยมนำใบมาเป็นผักเคียงใช้บริโภคสดกับอาหารได้

         พลูคาวเป็นพืชสมุนไพรมีการใช้ในการรักษาโรคในหลายประเทศ เช่น การประเทศจีน  เกาหลี  ญี่ปุ่น  อินเดีย ในประเทศเกาหลีใช้
สมุนไพรพลูคาวรักษาโรคความดันโลหิตสูงและ ในประเทศไทยโดยเฉพาะทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้สมุนไพรพลูคาว
เพื่อดับพิษไข้  ขจัดสารพิษ  รักษาแผลในกระเพาะอาหาร รักษาอาการอักเสบของผิวหนัง แผลผ่าตัด แผลเน่าเบาหวาน ปอด
หลอดลมอักเสบ ไซนัสอักเสบ ภูมิแพ้ ไอเรื้อรัง   โรครักษาโรคติดเชื้อจากไวรัส เช่น กามโรค เอดส์   ทำให้น้ำเหลืองแห้ง  แผลแห้ง
แก้โรคไขข้อ  แก้โรคผิวหนัง  ขับปัสสาวะ  แก้อาการบวม  ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ แก้ริดสีดวงทวาร
สมุนไพรพลูคาวกับโรคมะเร็ง
         โรคมะเร็งเป็นเนื้องอกชนิดร้ายแรง เกิดเซลล์สูญเสียคุณสมบัติที่เรียกว่า  CONTACT INHIBTION ทำให้เกิดการแบ่งตัวเป็นเซลล์ก้อนใหญ่
เรียกว่า "เนื้องอก"  สามารถแพร่กระจาย (METASTASIS) ไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกายได้ระยะแรกมักไม่แสดงอาการเจ็บปวด
เมื่อมะเร็งโตขึ้นจะเริ่มมีอาการปวดและมากขึ้นร่างกายทรุดโทรม จนถึงแก่ชีวิตได้
  

         ในต่างประเทศได้มีการวิจัยว่าพลูคาวมีฤทธิ์ทำลายเซลล์มะเร็ง ผลการวิจัยพบว่า
สมุนไพรพลูคาวมีฤทธิ์ทำลายเซลล์มะเร็งที่เพาะเลี้ยงในหลอดทดลอง 5 ชนิด คือ
เซลล์มะเร็งปอด เซลล์มะเร็งรังไข่ เซลล์มะเร็งเนื้องอกที่เป็นเนื้อร้าย เซลล์มะเร็งสมอง
และเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยพบว่าการทำลายเซลล์มะเร็งนี้มีนัยทางสำคัญทางสถิติ

         นอกจากนี้ยังมีการทดลองนำน้ำสกัดจากสมุนไพรพลูคาวมาทดสอบกับ
เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว  (Anti leukemic activity)  พบว่าสมุนไพรพลูคาวยับยั้ง
การเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวได้

สมุนไพรพลูคาวกับภูมิคุ้มกัน
         ร่างกายจะมีความต้านทานโรคไม่ให้โรค หรือสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในร่างกาย สมุนไพรพลูคาวจะช่วยบำบัดอาการไอ จาม อักเสบ
หอบหืด(ATOPICEZEMA) โรคหวัดเรื้อรัง โรคข้ออักเสบรูมาตอยต์ โรคไขข้อสันหลังอักเสบ โรคหนังแข็ง โรคกล้ามเนื้ออักเสบ
ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) โรคเอดส์ ผู้ป่วยมะเร็ง หรือผู้ได้รับสารกดภูมิคุ้มกัน


สมุนไพรพลูคาวกับกับการฟื้นฟูโรคอื่นๆ
         เบาหวาน ตับอักเสบ ตับแข็ง ไตอักเสบ เนื้อปอดพองลม ปวดขัดเบา ลดไข้ ขจัดสารพิษ เยื่อบุจมูกอับเสบ แก้โรคผิวหนัง
โรคติดเชื้อต่างๆ ต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ ต้านการจับตัวของเกร็ดเลือด โพรงจมูกอับเสบ ควบคุมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันได้เร็วขึ้นสมุนไพรพลูคาวกับการอักเสบ (ANTI-INFLAMMATION)
         สมุนไพรพลูคาวมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ โดยการยับยั้งการซึมผ่านเส้นเลือดฝอยของของเหลว หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ ไฟไหม้
น้ำร้อนลวก ปวดฟัน ขับปัสสาวะ


           

                                                                     ประโยชน์สมุนไพรพลูคาวฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ที่เกี่ยวกับพลูคาว หรือผักคาวตอง
         พลูคาวที่ดีที่มีผลต่อการรักษาโรคนั้น จะต้องใบพลูคาวที่มีจุดแดงบนใบ ซึ่งจุดแดงนี้คือเชื้อแบคทีเรียกลุ่มจุลินทรีย์ ที่มีฤทธิ์ในการทำลาย
เซลล์มะเร็ง กระตุ้นภูมิคุ้มกันเพิ่มขี้น

         — ฤทธิ์ในการบำบัดฟื้นฟู โรคความดันโลหิตสูง (Artrosclerosis) 
         — ฤทธิ์ในการทำลายเซลล์มะเร็ง (Cytotoxicity Against Tunor Cellines)
         — เซลล์มะเร็งปอด เซลล์มะเร็งรังไข่ เซลล์เนื้องอกที่เป็นเนื้อร้าย เซลล์มะเร็งสมอง
              มะเร็งลำไส้ มีฤทธิ์ทำลายเซลล์มะเร็งแต่ละชนิดอย่างมีนัยสำคัญ
         — ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว (Antileukemic Activty)
         — ฤทธิ์เพิ่มภูมิคุ้มกันหรือภูมิต้านทานโรค ยับยั้งเนื้องอก กระตุ้นเซลล์น้ำเหลือง ยับยั้ง     
              เบาหวาน รักษาความสมดุลของร่างกายและอื่นๆ
         — ฤทธิ์กับการติดเชื้อไวรัส กระตุ้นเซลล์เพิ่มภูมิคุ้มกัน ป้องกันไข้ทรพิษ หัด หัดเยอรมัน
              การติดเชื้อทาง เดินหายใจ HIV เริม งูสวัด
         — ฤทธิ์เกี่ยวกับการต้านเชื้อราและแบคทีเรีย เยื่อหุ้มสมองอักเสบที่เกิดจากเชื้อรา
              Cryptocoecus  Neoformans) ทางเดินปัสสาวะอักเสบ การติดเชื้อทางเดินหายใจ
             โรคทางเดินอาหาร โรคปริทันต์ โรค  ระบบสืบพันธุ์ กลากเกลื้อน โรคติดเชื้อในปาก
         — ฤทธิ์ต้านการอักเสบต่างๆ (Anti – Inflamnation) ยับยั้งเอนไซม์ (Cyclooxygenase)
              บ่อเกิดโรคที่มีอาการอักเสบ
         — ฤทธิ์ขับปัสสาวะ (Diuretic Actuvity) ขยายหลอดเลือด ทำให้อัตราไหลเวียนของเลือด
              และขับปัสสาวะ เพิ่มขึ้น


 ข้อมูลอ้างอิง 1. จากหนังสือ ผักคาวตอง สถาบันวิจัยสมุนไพร
                            กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
                       2. จากหนังสือ THE ASEAN JOURNAL OF RADIOLOGY


        

พลูคาว คาวตองต้านเชื้อนรก ไข้หวัดใหญ่  2009คาวตอง สมุนไพร มีคุณสมบัติต้านไข้หวัดใหญ่ 2009


          พบสมุนไพรไทย "คาวตอง" สุดเจ๋งมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษา การติดเชื้อ ต้านเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้ เตรียมศึกษาเชิงลึก
เพื่อพัฒนาเป็นยาต้านเชื้อหวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
          เรื่อง ราวการค้นพบสมุนไพรไทย มีสรรพคุณวิเศษในการยับยั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำมาพัฒนาเป็นยารักษา
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 และมะเร็ง รวมถึงโรคเอดส์ได้นั้น ถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ที่โรงแรมสยามซิตี้
ดร.ศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวภายในการประชุม
ระดมความคิดเห็นเรื่อง "การใช้นวัตกรรมเพื่อป้องกันการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009" ว่า สนช. มีนโยบายในการ
สนับสนุนภาคเอกชนในการวิจัย และพัฒนาพืชสมุนไพร เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดต่างๆ
ล่าสุดได้มีการค้นพบสมุนไพรพื้นบ้านที่เรียกว่า "คาวตอง"  ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้าน พบมากทางภาคเหนือของประเทศไทย
          ลักษณะ "คาวตอง" เป็น พืชล้มลุก และมีใบคล้ายใบพลู กลิ่นค่อนข้างแรงเหมือนคาวปลา บางครั้งนำไปเป็นส่วนประกอบของอาหาร
แต่ไม่ได้รับความนิยมมากนัก เพราะมีกลิ่นแรง ไม่หอมเหมือนใบโหระพา หรือใบกะเพรา ที่ผ่านมานักวิจัยต่างชาติได้ศึกษาสารสกัดของคาวตอง
พบว่า มีคุณสมบัติต้านเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัสได้ดี อีกทั้ง ยังมีความเป็นไปได้ในการยับยั้งเชื้อมะเร็ง และมีแนวโน้มที่จะต้านไวรัส
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ได้ ซึ่ง ต้องมีข้อมูลทางวิชาการมารองรับ ก่อนจะนำไปพัฒนาเป็นยาต้านเชื้อไวรัสต่อไป
คาดว่าใช้เวลาการวิจัย และพัฒนาสกัดมาเป็นยารักษาโรคดังกล่าวได้อีกประมาณ 2 ปีข้างหน้า
          ขณะที่ทั่วโลกยังหวาดผวากับการแพร่ระบาดของโรค ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่เกิดจากเชื้อ A/ H 1 N 1 เนื่องจากเชื้อหวัดนี้
ยังคร่าชีวิตพลเมืองของนานาประเทศอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ทำให้สถิติยอดผู้ติดเชื้อ
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ทั่วโลก เพิ่มขึ้นตามลำดับ โดยล่าสุด (1 มิถุนายน) ไทยพบผู้ติดเชื้อแล้วประมาณ 4 คน ซึ่งทางการไทย
ได้วิงวอนให้ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ หากมีอาการป่วย ควรไปให้แพทย์ตรวจอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันเชื้อโรคระบาดในประเทศไทย

                                                                                                                      แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  
                  
คอลดาต้า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำพลูคาว หรือผักคาวตอง
ทำไมต้องเลือกคอลดาต้า : อย. เจ้าแรก สกัดน้ำสดจากใบ (บริษัทสงวนลิขสิทธิ์แล้วห้ามคนอื่นเลียนแบบ) คุณจะได้พลูคาวสด แท้ ไม่มีสเตียรอยด์ ไม่มียานอนหลับไม่มียาถ่าย ทานได้พร้อมยา
กำลังคีโม ฉายแสง พักฟื้น ก็ทานได้ ช่วยให้หายป่วยเร็วขึ้น ช่วยลดการอักเสบ ปวดแสบปวดร้อนจากคีโม ช่วยให้ทานข้าวได้ และนอนหลับได้ดีขึ้น ทานได้พร้อมยาหมอ


คอลดาต้าCORDATA   ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำพลูคาว หรือผักคาวตอง
  Cordata (Houttuynia Cordata thumb)
 (Dietary Supplement Product)ผลิตจากสมุนไพรสด ผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย
โดยนวัตกรรมใหม่ ปราศจากแอลกอฮอล์, ไม่มีสารพิษ, ไม่มีเชื้อที่เป็นพิษ,ไม่มีสารเคมี
ได้สรรพคุณและคุณค่าทางสมุนไพรพลูคาวอย่างครบถ้วน


 ผลิตภัณฑ์ที่ผ่าน อย. เจ้าแรกของไทย มีโรงงานผลิตมาตรฐาน GMP เป็นของตนเอง
 เลขที่ 40-1-11148 โดยเน้นความสะอาดถูกสุขลักษณะ
 ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และ สคบ.อย่างถูกต้อง เลขที่ นร 0307/14759
ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้อง 
 เลขที่ 344-8-000640, 3448-003876 ถึงสองครั้งเพี่อให้มั่นใจในคุณภาพ
 ได้รับรองจากสำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 
40-1-11148-1-0001

จุดเด่นผลิตภัณฑ์คอลดาต้าได้รับ อ.ย. ถึงสองครั้ง มีไร่ปลูกพลูคาวที่ปลอดสารพิษของบริษัท มีการวิจัยในห้องวิทยาศาสตร์ที่ปลอดภัย วันนี้
บริษัท คิงส์เฮิร์บ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด มอบความห่วงใยในสุขภาพชีวิตของท่านเป็นสิ่งสำคัญ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ชีวิต
และสุขภาพของท่านหรือคนที่ท่านรัก ห่วงใย ให้มีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น      " ทางเลือกใหม่ ที่ดีกว่า"  ด้วย คอลดาต้า

       ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร น้ำพลูคาว
 

       ไม่มีสารเคมี ไม่วัตถุกันเสีย ไม่มีแอลกอฮอล์ ไม่มีเชื้อที่เป็นพิษ  เราผลิตจากสมุนไพรสดๆ
       ที่คัดสรรค์และเสาะหาสิ่งที่ดีที่สุด จึงได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณประโยชน์สรรพคุณและคุณค่า
       ทางสมุนไพรอย่างครบถ้วนคำถามที่พบบ่อย
คอลดาต้า ดื่มง่ายไหม มีกลิ่นคาวหรือไม่

สมุนไพร
พลูคาวคอลดาต้า ได้รับการจดลิขสิทธิ์สกัดสดแห่งเดียวในเมืองไทย ไม่มีแอลกอฮอล์ สเตียรอยด์ รักษาคุณภาพด้วยจุลินทรีย์
จึงมีรสชาติกลมกล่อม ดื่มง่าย ไม่มีกลิ่นคาวของใบพลูคาวเพราะผ่านขั้นตอนการสกัดอย่างมีคุณภาพ
สามารถดื่มได้ตั้งแต่เด็กอายุ 2 ขวบขึ้นไป


 
คอลดาต้า ดื่มพร้อมยาได้หรือไม่
คอลดาต้าเป็นน้ำสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ สามารถดื่มได้พร้อมยา  พร้อมการฉายแสง หรือ การให้คีโม ผู้เป็นเบาหวานหรือผู้ป่วย
สามารถดื่มได้โดยไม่แสลงยา ช่วยฟื้นฟูและบำรุงสุขภาพในระยะพักฟื้น


ไม่ป่วย ดื่มได้ไหม
คอลดาต้าเป็นน้ำสมุนไพรจากธรรมชาติ ไม่มีสารมีพิษ คุณสมบัติสมุนไพรพลูคาว จะช่วยป้องกันโรค การดื่มเป็นประจำจะทำให้สุขภาพ
แข็งแรง ไม่ป่วย ผิวพรรณสดใส หน้าตาเปล่งปลั่ง ระบบขับถ่ายเป็นปกติ  จุลินทรีย์จะช่วยให้ระบบการย่อยเป็นปกติมากขึ้น
ทำให้ร่างกายได้รับพลังงานจากอาหารอย่างเต็มที่  หน้าตาสดใส และสุขภาพดี

ต้องดื่มนานแค่ไหน
 คอลดาต้าเป็นน้ำสมุนไพรจากธรรมชาติ ไม่มีสารมีพิษ จึงสามารถดื่มได้เป็นประจำ วันละ 30 ซีซี แต่ถ้าป่วยสามารถเพิ่มปริมาณการดื่ม
เป็นวันละ 30 ซีซี  จำนวน 3 มื้อ